DELA

På Gregersö är fred mer än ett ord

Är det våld att köpa besprutade bananer? Och vad är egentligen fred?
Det och mycket annat diskuterar ungdomarna på det fredsläger som arrangeras på Gregersö lägergård under senaste vecka.
– Det är mycket mer komplicerade frågor än jag trodde, säger deltagaren Disa Chrapkowska.
Det är Stockholms lokalförening inom Svenska freds- och skiljedomsförening som anordnar lägret på Gregersö för andra året i rad.
– Åland kändes spännande eftersom det är ett fredsläger och Åland är demilitariserat, säger Sofia Nordin som är koordinator för lägret.
– Vi diskuterar fred och våld, djurrätt, människorätt, feminism, drönare och NATO bland annat. Målet är att visa vilket brett begrepp fred är.
De 16 deltagarna kommer alla från Sverige, men har olika bakgrund.
– En del är politiskt engagerade, andra har kyrklig bakgrund, för vissa är fredsarbete något helt nytt och andra är redan involverade. Gemensamt för hela gänget är att de är väldigt intresserade och har ett sug efter att lära sig, berättar Sofia.

Fred kan betyda mycket
Deltagarna Klara Bengtsson, Disa Chrapkowska och Julia Minö tycker att de redan efter knappa två dagar på lägret har lärt sig nya saker.
– Jag är här för att få nya synvinklar gällande vad jag själv och andra tänker om fred. Redan nu har jag fått ny kunskap som jag kan bygga på den jag hade från förut, säger Julia.
Under onsdagen diskuterades bland annat vad fred egentligen är. Det kan låta som en enkel frågeställning, men gräver man djupare inser man att det är mer än så.
– Det är mycket mer komplicerade frågor än jag trodde, menar Disa.
– Min grupp kom fram till definitionen att fred är när trygghet inte är en fråga, utan något som man redan har. Då finns inget behov av våld och man kan få ett idylliskt fredssamhälle, säger Julia.
Klara tillägger att fred inte heller behöver betyda bara en sak.
– Det kan vara både ett tillstånd och en process. Fred är också acceptans, att acceptera varandra även om vi inte är överens.
Läs mer om fredslägret i fredagens Nya Åland!

Maria Snellman