DELA

Oviss framtid för nedlagda stationer

Vad ska hända med den nedlagda sjöbevakningsstationen på Enskär? En grupp bestående av representanter från sjöbevakningen, Eckerö, Hammarland samt landskapet har tagit sig an frågan.
– Vi tittar på vilka möjligheter som finns, säger sjöbevakningschef Timo Hissa.
Från den 1 januari 2011 har gränsbevakningen inte längre något behov av sin fastighet på Enskär i Hammarland. Fastigheten ska tas över av det statliga bolaget Senatsfastigheter.
I den grupp som nu diskuterar fastighetens framtida användning sitter sjöbevakningschef Timo Hissa, naturvårdsintendent Jörgen Eriksson, landskapets enhetschef för polisärenden Björn Andersson samt Hammarlands och Eckerös kommundirektörer Kurt Carlsson och Jörgen Lundqvist.
Målet är att sammanställa en promemoria med genomförbara användningsformer.

Kollar intresset
Det hör inte till kommunens grundläggande uppgifter att vara fastighetsförvaltare ute i skärgården, säger Curt Karlsson.
– Det är redan en utmaning att få basservicen att fungera.
Kommunen ska däremot, via en annons i kommunbladet, sondera om det finns ett intresse bland hammarlänningarna.
Varken Curt Karlsson, Timo Hissa eller Jörgen Eriksson tror på någon form av kaféverksamhet på Enskär.
– Det blir nog svårt att få någon lönsamhet i det, säger Curt Karlsson.
Det har gått inflation i enkla idéer, är Jörgen Erikssons åsikt.
– Vem ska hitta dit ut? Man kan kanske få 4 – 5 kunder i veckan. Säg vem som lever på det?

”Bekymmer”
Han kallar Enskärsfrågan för ett bekymmer.
– Det är ett hus på ofri grund i ett Naturaområde. Ett hus som vi inte vet vad vi ska göra med.
Begränsningarna på området är dock inte så omfattande, enligt Eriksson. Byggnation utöver det som finns är inte tillåten, men det finns inget landstigningsförbud.
– Ett beslut kan ju också ändras om det uppstår problem.

Naturum
En möjlighet diskuteras är någon form av ett naturum, det vill säga ett sorts besökscentrum i naturen med information om området. Ett önskemål om ett åländskt sådant finns sedan flera år från Ålands natur och miljös sida.
Jörgen Eriksson är ordförande för fågelskyddsföreningen. I viss mån är Enskär med dess insjö mer intressant ur fågelskådarsynpunkt än närbelägna Signilskär där föreningen har en station i dag, säger Eriksson.
– Men vi har inte pengar till hyreskostnader på Enskär.
Ett alternativ är att fastigheten blir stående och förfaller.
– För min del finns den möjligheten. Jag ser det inte som en fastighet med några museala värden.
Om några veckor kommer gruppen att besöka Enskär för att på plats bekanta sig med fastigheten.

Föglöstationen
Storklubb på Föglö stängdes den 1 januari. Också där har en grupp sett på framtida användningsområden men ännu är framtiden oviss.
Stig Fellman representerade Föglö kommun i gruppen. Han säger att han har varit i kontakt med en intressent.
– Men det är fortfarande oklart vad det skulle kosta för en privat entreprenör att hyra eller köpa Storklubb. Ringer du om några veckor kanske jag vet mer.

Många idéer
Bland föglöborna har flera tankar lyfts fram. En är att nyttja Storklubb som lyxturismanläggning, det har också talats om en fiskodling på området.
Stig Fellman har ingen ny information i nuläget.
– Men vi hoppas förstås på en anläggning som kan sysselsätta någon föglöbo.
Också Föglös kommundirektör Niklas Eriksson skulle gärna se att någon företagare tar över.
– Kommunen har ingen användning för Storklubb.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax