DELA

Överfullt på medicinska

På sjukhusets medicinska avdelning hör det numera till vardagen att man tvingas lägga patienter på extrasängar i både korridorer och badrum.
I måndags var situationen exceptionell till och med avdelningens dagsal fick inredas med sängar. 
Ålands centralsjukhus medicinska avdelning har officiell platser för 30 patienter. Redan då är det dock trångt eftersom det inte finns några enkelrum på avdelningen, så om någon patient behöver ligga ensam får någon annan flytta ut i korridoren.
Under cirka ett dygn i början på veckan var det extra trångt. Då fanns 37 patienter på avdelningen och då räckte det inte till att placera dem i både korridor och badrum utan man fick till och med ta till golvutrymmet i dagsalen. Mellan blommor, bord och tv skärmade man av för att ge patienterna lite avskildhet.
– Det ska ju inte vara så här, men vi har ju inget övre tak utan måste ta emot alla som behöver vård. Det är inte så ofta som vi har så här många patienter, men redan vid 30 har vi så fullt att vi börjat räkna korridorplatserna som vanliga bäddplatser, säger avdelningsskötare Irmeli Eriksson.

De flesta förstår
Det är bland annat vilka hjälpmedel och vilken apparatur som patienten behöver som avgör om man hamnar i ett riktigt rum eller i korridor eller badrum. Enligt Eriksson är dock de flesta av patienterna väldigt förstående.
– Många är så sjuka att de helt enkelt bara är tacksamma över att få hjälp. Men visst upplevs det även som jobbigt, säger hon, och förklarar att det givetvis finns många nackdelar med att ligga i en korridor.
Dels får ju patienten begränsat privatliv, det är alltid ljud och ljus runtomkring, dels kan det vara långt till toaletten.
– Sedan finns det ju aspekter med hygien och sekretess som man måste vara väldig noggrann med, säger Irmeli Eriksson.

Trångt länge
Personalen på medicinska avdelningen har dock mer eller mindre vant sig och anpassat sig till situationen, som varit den samma en längre tid i lokalerna som är byggda på 1950-talet och bara delvis är ombyggda.
En extra stor ökning av patienttrycket kom då lungavdelningen, med sina 12 platser, stängdes 2004 och vården av dessa patienter flyttades till till medicinska avdelningen.
– Ibland ser det mer ut som ett fältsjukhus här, men det är så i vårdyrket att vi vana att snabbt anpassa oss, ta snabba beslut och göra det bästa av olika situationer, säger Irmeli Eriksson.

Väntar på nybygge
Nu ser man fram emot den planerade utbyggnaden av centralsjukhuset, medicinska avdelningen finns med i planerna för det som kallas för etapp 2 och 3. Då ska avdelningen få större och mer ändamålsenliga utrymmen. Antalet patientplatser kommer dock att förbli detsamma.
För cirka två veckor sedan berättade Nya Åland om en liknande utrymmesbrist i sjukhuset, onkologens väntrum som också inryms i en korridor. Även här utlovas förbättring i samband med utbyggnationen av sjukhuset.