DELA

Överfullt på höstens vårdlinje

493 personer har sökt till de 430 gymnasieplatser som finns på Åland i höst. Rektorerna och utbildningsavdelningen måste nu försöka skaka fram fler platser.
Ålands lyceum är som vanligt den mest populära skolan att söka sig till. I år har 162 personer satt skolan som sitt förstahandsval, tillgängliga platser är i dagsläget 144. Till Ålands sjömansskolas sjöfartslinje har 20 fler än vad som finns platser sökt. Social och hälsovård och byggteknik är också två av de mest populära linjerna.
– Vi håller som bäst på att, i samråd med skolornas rektorer, utreda möjligheterna för att utöka platserna, säger Rainer Juslin vid landskapets utbildningsavdelning.
Juslin är inte särskilt orolig utan tycker att man har en bra plan för utökandet av studieplatser.
– Till Ålands lyceum är det otroligt många sökande men det är inte säkert att alla är kvalificerade, säger Juslin.
Så kallade ”sökande enligt särskild prövning” har ökat markant i år. Det kan gälla personer med olika typer av diagnoser, som till exempel adhd, eller personer med utländska betyg.
– Ökningen kan bero på att man blivit bättre på att diagnosticera de senaste åren, säger Juslin.
På tisdag nästa vecka hoppas utbildningsavdelningen kunna ta beslut om utökade studieplatser.

TANJA LÖNNQVIST
tanja.lonnqvist@nyan.ax