DELA

Över tusen deltog i pejling om promille

Sänk gränsen för grovt rattfylleri.
Men behåll den nuvarande rattfyllerigränsen på 0,5 promille.
Det tycker majoriteten av drygt tusen deltagare i en färsk nätpejling.
Pejlingen är ett samarbete mellan Folkhälsan, landskapsregeringen och Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) för att uppmärksamma trafiknykterhetens dag i dag.
1 050 personer deltog i pejlingen som låg ute på Nya Ålands hemsida den 29-30 april.
– 80 procent av deltagarna tycker att gränsen för grov rattonykterhet ska sänkas från nuvarande 1,2 promille.
36 procent vill se en sänkning till 1,0 promille och 43 procent tycker att gränsen kan sänkas till 0,8 promille.
– När det gäller rattonykterhet som inte räknas som grov tycker över 57 procent att gränsen ska hållas på samma nivå som i dag – 0,5 promille.
Drygt 32 procent av deltagarna tycker att gränsen ska sänkas till 0,2 promille och knappt 10 procent förespråkar en nollpromillegräns.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom