DELA

Över hundra deltagare i EU-möte på Åland

Den 7 september håller det konstitutionella utskottet inom EU:s regionkommitté ett sammanträde på Åland.
– Att mötet hålls här bidrar till att sätta Åland på europakartan. Det är bra att etablerade politiker lär känna Åland bättre, då blir det lite lättare när man ska förklara vår situation i olika sammanhang, säger vice lantrådet Britt Lundberg (C), Ålands representant i regionkommittén.
EU:s regionkommitté är ett rådgivande organ och det är där Åland har sin enda officiella plats i EU. Lundberg är Ålands representant, och hon sitter i den politiska mittengruppens (ALDE) ledning. Hon är också ledamot i utskottet för konstitutionella frågor och i utskottet för hållbar utveckling.
– Jag har varit mån om att arbeta för att det skulle bli det konstitutionella utskottet som kommer hit. Det är viktigt för Åland att förklara hur situationen för Åland i EU ser ut, och det är särskilt i det utskottet man är intresserad av det. De flesta av utskottets möten hålls i Bryssel, men ett möte per år hålls utomlands. Att man valt att förlägga ett möte till Åland är ett resultat av flera års lobbyarbete.

Tema små regioner
Dagen efter utskottsmötet ordnas ett seminarium i Alandica kultur och kongress. Då står flernivåstyre och små regioner på agendan.
– Från Åland kommer Roger Eriksson (Lib), minister med ansvar för EU-frågor, att delta i en paneldebatt och Sarah Stephan från Fredsinstitutet kommer att hålla ett föredrag. Jag själv och talman Roger Nordlund (C) håller välkomsthälsningar, säger Lundberg.
Alla 123 politiker, tjänstemän och tolkar som anmält sig till utskottsmötet är inbjudna till seminariet och allmänheten är också välkommen.
– Seminariet går på engelska men det finns möjlighet att få tolkning via hörlurar, berättar Lundberg.

MALIN LUNDBERG