DELA

Över hälften av kommunerna höjer skatten

Nu har alla kommuner på Åland fastställt skattesatserna för nästa år. Nio av sexton höjer inkomstskatten.
Inkomstskattesatsen för hela Åland 2014 ligger i genomsnitt på 17,51 procent, vilket innebär en höjning från 2013 med 0,48 procentenheter.
Åsub, som sammanställt skatterna, skriver att nio kommuner valde att höja inkomstskattesatsen jämfört med 2013 och sju kommuner behöll sin skattesats oförändrad. Ingen sänkte alltså inkomstskatten.
Brändö, Lemland och Saltvik har lägst inkomstskattesats, 16,75 procent medan Kökar har den högsta med 19,75 procent. Finströms, Lumparlands och Sunds inkomstskattesats är 19,50 procent.
Läs mer i papperstidningen! (ml)