DELA

Över en miljon i skatteintäkter för Geta

Geta kommun kan för första gången räkna med över en miljon euro i skatteintäkter.
Kommundirektören Erik Brunström konstaterar att Geta har jobbat sig upp ur en lång ekonomisk svacka. Nästa år beräknas ge ett överskott på 175.000 euro.
– Det nya året inleds med svag likviditet på grund av de extra amorteringar vi gör. De närmaste åren kan vi börja bygga upp likvida medel igen.
Kommunalskatten sänks från 17,75 procent till 17,5 men skatteintäkterna ökar ändå med fem procent jämfört med i år.
Getas befolkning har ökat med tio procent de senaste fyra åren. En stor del av inflyttarna är i arbetsför ålder och många har barn.
– Kommunen har fått ökad attraktivitet och ökat anseende, är Erik Brunströms bedömning.
När budgeten för 2011 förbereddes fanns 16-17 barn på kommunens dagis. Nu går drygt 20 barn på dagiset som i stort sett är fullt. Maxtaxan sänks från 354 till 320 euro i enighet med den nya barnomsorgslagen.
I budgeten finns medel för familjedagvård till höstterminen.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom