DELA

Över 400 000 euro för att rusta centrum

411 000 euro.
Så mycket kostar det att rusta upp centrum enligt det förslag som lagts fram inom ramen för projektet Ett livskraftigt centrum.
Det är budgetberedningstider i de olika nämnderna i Mariehamn. På måndag skall stadsutvecklingsnämnden ta ställning till både budgeten för 2015 och till en ekonomiplan för 2016 och 2017.
I den ingår det gatuprogram som staden tog fram i samband med projektet Ett livskraftigt centrum och som nu skall förverkligas som ett samprojekt med butiks- och fastighetsägare, City Mariehamn.
Det handlar konkret om upprustning av gatumiljön för att centrum skall bli mera trivsamt och för stadens del betyder det satsningar på Torget, Nygatan och Bussplanen. Det betyder också att man redan nu måste reservera pengar för investeringarna.
Enligt det förslag som nämnden nu skall ta ställning till skall staden satsa 55 000 euro nästa år på Torget, 25 000 på scenen och 30 000 på ett skärmtak.
2016 föreslås ett investeringsanslag på 150 000 euro för upprustning av en del av Nygatan och 2017 hälften av de totala kostnaderna för ombyggnaden av Bussplan eller 102 500. (Hela ombyggnaden av Bussplan beräknas kosta 205 000).
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen