DELA

Över 380.000 euro till kommunernas avloppsprojekt

Det pågår ett flertal avloppsprojekt runt om på Åland. Landskapsregeringen har nu beviljat stöd för sammanlagt över 380.000 euro för avlopp och vattenförsörjning. Ålands vatten får över 2,5 miljoner i räntestöd för sina projekt under 2011.
Flera åländska kommuner har beviljats finansieringsstöd av Ålands landskapsregering för sina avloppsprojekt.


Bidrag till avloppsprojekt
Hammarland; Frebbenby 18.872 euro
Saltvik; Ödkarby-Laby 42.000 euro, Vandöfjärdens östra strand 30.800 euro.
Geta: nytt reningsverk 40.000 euro, ledningar i Östergeta 5.600 euro.
Kökar; norra Karlby 2.464 euro.
Jomala; Överby 12.600, centrala Överby 25.200, Kalmarnäs udde 2.800 euro.
Lemland; Hellestorp sjö 24.080 euro, Skedholm 15.848 euro, Söderhagen 11.200 euro, Norrby 22.400 euro.
Finström; södra Godby 42.000 euro.
Eckerö; Torp 16.800 euro.
Ett flertal hushåll i Finström Vestanträsk beviljades stöd 62.000 euro för ett gemensamt avloppsprojekt. Bidraget beviljas förutsatt att hushållen kompletterar ansökan.
Stöden betalas mot redovisning senast den 1 juli 2012.


Bidrag för vattenförsörjningsprojekt
Andelslaget Bocknäs vatten får 7.000 euro för kolfilter till vattenverket.
Ålands vatten ab får räntestöd 2.589.490 euro för lån för vattenprojekt under år 2011. Projekten är uppförandet av en ny separat kemikaliebyggnad inklusive ombyggnad i befintligt vattenverk i Jomala Dalkarby (1.589.000 euro), uppförandet av en lågreservoar för rent dricksvatten i Finström Emkarby (1.293.000 euro). Dessutom ska bolaget bygga en ny överföringsledning mellan vattenverket och nya lågreservoaren (1.375.000 euro). Totalsumman för projekten är 4.257.000 euro och bolaget kan få räntestöd för resten av summan år 2012 meddelar landskapsregeringen.
Lumparland och Eckerö kommuner får avslag på sina ansökningar om finansieringsstöd för vattenförsörjningsprojekt eftersom landskapsregeringen beslutat att inte ge medel för byggandet av vattenledningar under 2011.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax