DELA

Över 300 missbruksklienter per år

Statistik om missbrukarvården på Åland 2012 beskriver ett ganska normalt år.
– Klientantalet brukar ligga runt 320, antalet varierar inte jättemycket, säger Hannah Lundberg, verksamhetsledare på alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn.

Nya Åland berättade i fredags att Institutet för hälsa och välfärds (THL) statistik för Åland 2012 visar att A-kliniker och ungdomsstationer hade 318 klienter 2012. Hannah Lundberg säger att det är en normal siffra – klientantalet brukar ligga kring 320.
– 2013 hade vi 305 klienter.
2012 hade avgiftnings- och rehabiliteringskliniker 16 klienter som vårdades i sammanlagt 791 dygn. Lundberg säger att statistiken för 2013 visar att 15 klienter vårdades i 848 dygn då.
Ett besök på alkohol- och drogmottagningen kostar hemkommunen 147 euro. Ett dygn på behandlingshem kostar runt 220 euro.
Varför söker klienter hjälp hos er? Vilka är de vanligaste orsakerna?
– De kommer eftersom de har problem gällande alkohol, droger och/eller spel. Även anhöriga till missbrukare kommer till oss.
Lundberg säger att det är vanligare att människor söker vård på grund av alkohol- än narkotikamissbruk. Men de flesta droger finns på Åland.
– Cannabis, amfetamin, läkemedel (bensodiazepiner) och subutex är vanligast.
Slutligen säger Lundberg att den ”typiska klienten” är en 50-årig man med alkoholproblem.
– Men vi har klienter mellan 18-70 år. Flest män. Återfall hör till beroendet och är vanligt förekommande.


Det medicinska viktigast
På sjukhusets akutmottagning tror man att antalet faktiska patienter som vårdas för drogskador troligen är högre än det antal vårddygn som framkommer i THL:s statistik. Anledningen är att statistiken bygger på diagnosnummer enligt Marika Lindström, avdelningsskötare på akuten. Akuten behandlar inte primärt patienter för drog- och alkoholskador, utan av medicinska skäl, och det är därför svårt att säga om antalet patienter ökar eller minskar. Akutens personal kontrollerar heller inte alltid om patienten är alkohol- eller drogpåverkad.
– Vi gör inte någon systematisk screening, utan det är kopplat till om en kontroll av droger kan hjälpa till att ställa riktig diagnos.
Akuten behandlar inte patienter för missbruk, enligt Lindström, utan för att det finns en medicinsk orsak. Anledningarna till att en drogpåverkad person söker vård hos akuten är dels att det uppkommer skador till följd av ett långvarigt missbruk, men också på grund av att människor tappar omdömet på grund av drogbruket.
– De vanligaste orsakerna är sårskador och ortopediska skador. Missbrukare med en långvarig problematik kan ha medicinska problem.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Malin Lundberg
malin.lundberg@nyan.ax
tfn 528 462

Minna Wallén
minna.wallen@nyan.ax
tfn 528 463