DELA

Över 2 miljoner i tilläggsanslag

Avbytarverksamheten får 150.000 euro, Museibyrån får 113.000 euro och sjötrafiken får 730.000 euro i landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget.
Sammanlagt behövs 2.284.000 euro i tilläggsanslag enligt landskapsregeringen.
I sin andra tilläggsbudget för i år äskar man om medel för bland annat avbytarverksamheten.
– Näringsminister Torbjörn Eliasson arbetar med den nya avbytarlagen, men eftersom vi nu har den gamla lagen måste det till ett anslag på 150.000 euro, säger lantrådet Viveka Eriksson.
Även Museibyrån behöver 113.000 euro i tilläggsanslag för skyddsbärgning och omhändertagande av det så kallade champagnevraket.
– Men vi räknar med inkomster från det på sikt, säger lantrådet.

Sjötrafiken
Trafikavdelningen behöver 730.000 euro för sina sjötrafikens verksamhetsutgifter.
– Isförhållandena kostade oss 300.000 euro i bunker- och lönekostnader, säger trafikminister Veronica Thörnroos.
Trots att man införde två vinterturlistor blev kostnaderna höga eftersom färjorna drar mer bränsle, bunker, när de ska stånga sig genom isen. Även kostnader för att ta in en hydrokopter för att säkra kommunikationerna till mer utsatta områden i skärgården räkans in.
– Vi har dragit ner i turlistorna fyra gånger och ändå har vi svårt att hålla oss inom ramarna.
Här diskuterar landskapsregeringen eventuella kortruttssystem i framtiden som kan dra ner på kostnaderna.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds