DELA

Över 1.000 namn för tvärgående linjen

Kumlinge kommun överlämnade i går en protestlista med över tusen namn till landskapsregeringen. De protesterar mot regeringens förslag till nya turlistor och har med sitt remissvar kommit med ett eget förslag.
Hela landskapsregeringen är på plats för att motta protestlistorna som överlämnas av Kumlinges fullmäktigeordförande Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Mia Hanström, kommundirektör Jim Eriksson och Kumlinge trafikarbetsgrupps sekreterare Satu Numminen.
Mats Perämaa överräcker protestlistorna som funnits på Kumlinge och Seglinge andelshandel samt hos några turistföretagare i kommunen. Tillsammans med listorna överlämnas skrivelser från bland annat Ålands Näringsliv och Viking Line, i vilka sympati uttrycks för Kumlingebornas synpunkter.
Lantrådet Camilla Gunell hälsar gruppen välkommen och lovar att förvalta namnlistorna och oron väl.
– Det är vår avsikt att väga in ert förslag och komma med ett nytt i vilket vi ska ta största möjliga hänsyn till era synpunkter, säger hon.


Ringvägskonceptet
Mia Hanström fortsätter med att berätta om vilka konsekvenser liggande remissförslag har för Kumlinge.
– Tidigare var det en fördel att vara i centrum. Nu är just mitten vårt problem. Våra turistföretagare har utvecklat ringvägskonceptet och tvärgående linjen är livsnödvändig för den turismen. Det finns frågetecken kring reservfärja, bränsletransporter och färskvarutransporter, säger hon.
Hon fortsätter med att berätta om det kortruttsförslag Kumlinge har lagt. Kumlinges förslag innebär att inbesparingen med kortruttstrafik ska göras under vinterhalvåret. Under vår, sommar och höst skulle nuvarande turlista tillämpas. Förslaget ska spara in 1.800 körtimmar i stället för de 3.000 som sparas i regeringens förslag. Avgifter kan täcka en del av kostnaderna, menar Mia Hanström. En annan inbesparing i Kumlinges förslag är att klippa av förbindelsen till Galtby under vinterhalvåret och låta transportbehovet täckas av tvärgående linjen och linjen till Osnäs.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson