DELA

Oväntat bra bokslut för Finström

FINSTRÖM. För andra året i rad hade Finström budgeterat för röda siffror. Men även i år blev det ett överskott på över en miljon euro.
Överskottet för Finströms kommun blev 2010 totalt 1.022.196,60 euro. En betydligt angenämare siffra än det budgeterade underskottet på 92.616 euro.
Anledningen till den positiva siffran är bland annat att skatteintäkterna blev en halv miljon högre än budgeterat (totalt 7,7 miljoner) medan landskapsandelarna var nästan 40.000 euro mer än beräknat (totalt 3,7 miljoner).
De låga räntorna har också verkat gynnsamt på bokslutet, kostnaderna för dem var nästan 100.000 euro lägre än budgeterat (totalt 225.000 euro).
– Dessutom sparade kommunens enheter sammanlagt 459.524 euro på driften jämfört med den ursprungliga budgeten. Under året har dock 284.000 euro beviljats i tilläggsbudget, summerar kommundirektör Niklas Oriander.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström