DELA

Oväntad vändning i ärekränkningsmål

I går skulle tingsrätten behandla ett mål där en husförsäljare vill att två husköpare som uttalat sig kritiskt i tidningen Åland döms för ärekränkning.
Men målet utvecklas nu i en helt annan riktning.
Ärendet handlade från början om innehållet i artikeln som publicerades i tidningen Åland den 15 maj 2006. Åklagaren Karl-Johan Nyholm har åtalat de kritiska husköparna, ett par, för att ha gett osanna upplysningar till tidningens journalist.
I artikeln kritiserades den åländska försäljaren som sålde ett hus åt paret. Bland annat stod det i artikeln att de har sagt att ”allt vad försäljaren lovade var falskt” och att ”det mesta försäljaren sagt visade sig inte vara sant”. Rubriken på insidesartikeln lydde ”Husköpet blev en mardröm”.
– Media är ett mäktigt vapen och man måste vara försiktig i synnerhet när man inte är van med att intervjuas av journalister. Vi sitter här i dag för att reda ut om paret har sagt det som de uppges ha sagt och om det som sagts är sant eller inte, sa åklagaren.

”Journalistens påhitt”
Husköparnas juridiska biträde Marcus Hamro-Drotz redogjorde för parets syn: I första hand anser de att det hela är preskriberat, och i det fall rätten inte anser det framför de att de inte har sagt det som de påstås ha sagt utan att det som står i artikeln är ”journalistens egna påhitt och tolkningar”.
– Om tingsrätten kommer fram till att uppgifterna var riktiga så hade paret trots det inget uppsåt, något som krävs för ärekränkningsdom, sa han.

Höga skadeståndskrav
Husförsäljarens juridiska biträde Gard Larpes hävdade att paret haft uppsåtet att kränka hans klient genom att gå till tidningen.
Därför yrkar hans klient på höga skadestånd – 25.000 euro för lidande och 175.000 euro för den ekonomiska skada som han säger sig ha lidit på grund av uppgifterna i tidningsartikeln – ett krav som ledde till att ärendet tog en helt ny vändning.
Skadeståndskraven baserar sig på siffror över husförsäljarens inkomster som lämnades till tingsrätten bara ett par dagar före rättegången. Rätten hemligstämplade pappren för 60 år framåt eftersom de anses innehålla affärshemligheter.

”Något som inte stämmer”
Husköparnas biträde förvånade sig över innehållet i de hemliga handlingarna.
– Ni är medvetna om att vi har lämnat in uppgifter från skattemyndigheterna som inte alls stämmer överens med de summor som ni ger i de nya handlingarna? Hur kan inkomstförlusten uppgå till 410.000 euro som ni uppger?
Förklaringen var enligt Larpes att årsinkomsten för 2005 har multiplicerats med tre – 2006, 2007 och 2008 – som husförsäljaren enligt honom sannolikt skulle ha haft utan den påstådda ärekränkningen.
– Skadeståndet skulle egentligen ha varit ännu högre, men min klient har jämkat det med tanke på husköparnas betalningsförmåga, sa han.

Vill ha deklarationen
Detta ledde till att Hamro-Drotz begärde fram husförsäljarens skattedeklaration från 2003 och framåt eftersom han anser att yrkandet inte stämmer överens med beloppen i skattelängden.
– Det som har lämnats in är inte tillräckligt. Där framgår inte vad husförsäljaren haft för inkomster. När han påstår att han haft så här stora inkomster från husförsäljning och arkitektuppdrag så är det något som inte stämmer. Det är av yttersta vikt att det här reds ut, och jag är säker på att skattemyndigheten håller med. Frågan är om inkomsterna överhuvudtaget finns angivna i skattedeklarationen, sa han.

Sköts upp
Svaret blev att husförsäljaren fått uppskov från att lämna in skattedeklaration under de tre senaste åren och att han därför schablonbeskattats.
– Det minskar hans trovärdighet ännu mera. De här uppgifterna måste fram, mina klienters rättsskydd kräver det, sa Hamro-Drotz.
Så blir det också och därför sköts rättegången upp på obestämd tid.
Journalisten som skulle höras per telefon från utlandet av åklagaren fick beskedet att vittnesmålet inte behövdes. Också de tre vittnen som husköparna kallat – en annan kritisk husköpare, konsumentrådgivaren och marknadsföringschefen för husleverantören i riket – fick samma besked.
Två personer skulle ha vittnat till husförsäljarens fördel.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax