DELA

Östersjöstrategin dryftas vid NR-möte

Den här veckan håller Nordiska rådet sin 61:a session. Temat är Norden och EU. En stor åländsk delegation deltar i mötena som hålls i Stockholm.
På agendan står också ett fördjupat nordiskt utrikes- och försvarspolitiskt samarbete, den kommande Östersjöstrategin och samarbetet för att minska gränshinder.
Mötet öppnar i dag med en debatt om det stora klimattoppmötet som kommer att hållas i Köpenhamn i december. I morgon är det dags för inledningssessionen där ledande politiker från hela Norden möts.

Parlamentariker samlas
I det officiella nordiska samarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet samarbetar Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.
Hundratals nordiska parlamentariker och ett stort antal regeringsmedlemmar från alla de nordiska länderna och självstyrelseområdena kommer att delta i sessionen. Inbjudna är också ett stort antal gäster från de baltiska länderna, från Ryssland och andra delar av världen.

Åländska representanter
Ålands delegation i Nordiska rådet består av lagtingsledamöterna Fredrik Karlström (Ob), Runar Karlsson (C) och Johan Ehn (FS), samt delegationssekreteraren Niklas Slotte och byråsekreterare Maj Falck.
Landskapsregeringen representeras av lantrådet Viveka Eriksson (Lib), vicelantrådet Britt Lundberg (C), trafikminister Veronica Thörnroos (C), social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) och kansliminister Roger Eriksson (Lib).
Deltar gör även informationssekreterare Gunnar Westerholm, utbildningsavdelningens chef Rainer Juslin, byråchef Jan-Ole Lönnblad, förvaltningschef Arne Selander och Åsa Juslin, direktör för Nordens institut på Åland.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax