DELA

Östersjösamarbete går långsamt framåt

I veckan ska den nya Östersjöstrategin behandlas i Bryssel. Men samarbetet är ännu i sin vagga och några konkreta projekt finns inte på agendan.
Folke Sjölund (Lib) representerar ålänningarna när Regionkommittén i EU sammanträder i Bryssel på onsdag och torsdag. På sessionen kommer ett utlåtande till kommissionen angående EU:s Östersjöstrategi att behandlas.
Rapportör är Finlands delegations ordförande Pauliina Haijanen.
– Det är bra för oss eftersom hon är väl insatt i skärgårdsfrågor, säger Folke Sjölund.
Sjölund har gett Haijanen sina synpunkter på Östersjöstrategin och hoppas även att få egen taltid. Hittills har strategin inte lett till några konkreta åtgärder och Sjölund tror att planerandet kommer att fortsätta under året.

Påtryckande roll
Enligt Sjölund kommer Åland först och främst att verka pådrivande vid miljöfrågor.
– Det vi nu främst kommer att betona är vikten av att reducera fosforhalterna i vattnen. Ett sätt att göra det kunde vara att fiska bort ”skräpfisk” som innhåller mycket fosfor, säger Sjölund.
Det man eftersträvar är att resurserna ska samordnas för att hitta en gemensam handlingsplan för hur man ska förbättra vattenkvaliteten. Det finns en pågående process och HELCOM (Helsingforskommittén) kommer att vara med och driva miljöprojekt.

TANJA LÖNNQVIST