DELA

Östersjölaxen på röda listan

Vildlaxen i Östersjön finns nu med på Världsnaturfondens WWF:s röda lista.
Orsaken är att laxbestånden är sköra och att särkilt unga laxar har svårt att överleva.
WWF:s färska fiskguide Fisk till middag offentliggjordes i början av veckan. Nykomling bland rödlistade fiskarter är vildlaxen i Östersjön som enligt organisationen är hotad.
Östersjölaxens situation har förvärrats sedan utgivningen av den förra fiskguiden. WWF räknar med att bara 10-15 procent av unglaxarna överlever i Östersjön.
Som orsak anges att EU inte har gjort den förvaltningsplan för laxen som utlovats i flera år.
Spelar liten roll

För det åländska fisket spelar WWF:s rödlistning av Östersjölaxen bara en marginell roll, säger Ålands fiskarförbunds verksamhetsledare Fredrik Lundberg.
Han konstaterar att rödlistad fisk fortsättningsvis kan fiskas och att vildlaxen har hamnat på WWF:s röda lista mest av politiska skäl.
– Även sik från Östersjön är rödlistad och abborre är gul på listan. Alla arter som inte är miljöcertifierade av Maritime Stewardship Council hamnar på listan.

Läs mer i fredagens Nyan!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax
.