DELA

Östersjöländer möts på Åland

Knappast blir det några snabba resultat. Men att Ryssland kan samtala med EU-länder utan krav på bindande löften är en av fördelarna med BSPC – den parlamentariska Östersjökonferensen.
På söndag inleds årets stormöte i Mariehamn.
– Det är på det här sättet man når resultat i det moderna samhället, säger Harry Jansson.
Han är ordförande i lagtingets arbetsgrupp som planerat konferensen. 170 deltagare från elva länder, elva regioner i de länderna, och fem internationella organisationer är på väg hit.
– Regeringarna kommer till oss genom östersjöstaternas råd.
Deltagarna skall förhandla ihop sig till resolutioner – gemensamma uttalanden –om tunga sjöfartsfrågor och åtgärder mot trafficking. Resolutionerna blir inte bindande för deltagarländerna även om deras parlament skall följa upp rekommendationerna i sina respektive länder. Konferensen hålls varje år och då rapportera deltagarna om hur fjolårets resolutioner följts upp.
Så har det varit sedan starten 1991.
För tio år sedan var det svårt att få med de gamla öststaterna på skrivningar som hade någon betydelse, säger Folke Sjölund. Det har blivit litet lättare sedan dess, men ryska delegater är fortfarande medvetna om sitt lands stormaktsstatus. Om de får känslan av att de övriga östersjöländerna försöker köra över dem blir det svårt att nå resultat.
– Man lägger stor betydelse vid varje ord i resolutionerna, säger Sjölund.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom