DELA

Östersjöfonden hyllade goda krafter

Två av tre pristagare fanns på plats när Östersjöfondens priser delades ut i Alandica på lördagen.
Den tredje hade vänligt men bestämt avböjt prispengarna på 12.000 euro.
De 12.000 eurona skulle ha gått till Lars Eklund, civilingenjör och tjänsteman på styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) i Sverige.
Östersjöfonden ville belöna honom för hans arbete med miljöprojekt i Östersjöregionen sedan början av nittiotalet. Men Lars Eklund meddelade meddelade att han inte skulle komma till prisceremonin och att han inte skulle emot prispengarna.
– Han tycker att det inte är förenligt med hans roll som tjänsteman i Sida, säger Östersjöfondens verksamhetsledare Edgar Öhberg.
Något liknande har inte hänt fonden tidigare. Men Eklund har framfört att att han respekterar det jobb som Östersjöfonden gör. Pengarna som han skulle ha fått blir kvar i stiftelsen.
Sveriges generalkonsul Ingrid Iremark tog för Lars Eklunds räkning emot den Minna Rundberg-designade skål som alla pristagare fick.
Anne Christine Brusendorff, i dag generalsekreterare för havsforskningsrådet ICES i Danmark, fick 12.000 euro för arbetet hon gjorde under sin tid som som högsta ansvarig för Östersjökonventionen verkställande organ Helcom.
Ålands centralandelslags vd Johannes Snellman tog för ÅCAS räkning emot Ålandspriset på 3.000 euru för satsningen på biogasanläggningen Gastronomen vid mejeriet i Jomala.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom