DELA

Öspelen ökade alkoholförsäljningen

Alkoholförsäljningen på de åländska serveringsställena ökade rejält under 2009.
– Ökningen kan säkert till största delen tillskrivas öspelen med kringarrangemang, tror ÅMHM.
Det visar statistik sammanställd av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Siffrorna visar att alkoholförsäljningen, omräknat i ren alkohol, ökade med 7,5 procent jämfört med år 2008. Samtidigt minskade försäljningen med 6,7 procent i övriga Finland.
– Ökningen kan säkert till största delen tillskrivas öspelen med kringarrangemang. Sommaren 2009 var mycket hektisk med ett stort antal tillfälliga ansökningar om serveringstillstånd och förändringar i befintliga verksamheter, säger Camilla Nyberg-Selander, inspektör vid ÅMHM, i ett pressutskick.

Fler ställen
Antalet serveringsställen på Åland har ökat från 87 stycken 1995 till 114 stycken 2009, vilket är totalt 31 procent.
– I resten av Finland har det totala antalet restauranger och serveringsställen däremot minskat med 1.247 stycken eller med 15 procent sen år 1995.
ÅMHM konstaterar att ställen med C-rättigheter på Åland, sådana som serverar drycker med högst 4,7 volymprocent alkohol, minskat till förmån för ställen som säljer starkare drycker, A- och B-rättigheter.
– Statistik visar också att Åland är synnerligen krogtätt i förhållande till sin befolkning. Gotland, som i många avseenden har likheter med Åland, är krogtätast i Sverige med sina 33,7 serveringsställen per 10.000 invånare. På Åland var år 2009 motsvarande siffra 40,7 serveringsställen per 10.000 invånare, vilket säkert kan tillskrivas lägre avgifter och en annan alkohollagstiftning. Riksgenomsnittet i Sverige är 14,1 serveringsställen per 10.000 invånare, skriver Nyberg-Selander.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax