DELA

Osäkert med stadsbussen i sommar

Mariehamn kan bli helt utan bussturer i sommar.
Flera beslut krävs om trafiken skall löpa.
Om bara ett par veckor, den 31 maj, går stadens kontrakt med Röde Orm ut. Vad händer sedan? Även om staden före det hinner godkänna anbudet från Viking Line buss och skriva under kontraktet betyder det inte att trafiken fungerar.
Röde Orms Ulf Grüssner har meddelat att han avser att lämna in besvär och har anlitat juristen Marcus Måtar som ombud. Ett besvär måste behandlas innan kontraktet med en ny aktör kan börja gälla.
Dessutom har Nya Åland fått obekräftade uppgifter om att Viking Line överhuvudtaget inte har för avsikt att inleda stadstrafiken före avtalsperioden börjar vilket är då skolorna startar i augusti.
Bussfrågan kompliceras ytterligare av att staden har begärt in anbud uteslutande för bastrafik under skolåret. Det som faller utanför, som till exempel lördags- och sommartrafik, är tilläggsoptioner som kostar extra och som kräver separata politiska beslut.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen