DELA

Ortoped avråder från onödiga operationer

På Åland är marken inte ännu beredd för det faktum att det finns risk för att ortopediska operationer ibland görs i onödan.
Det säger Arne Lundberg, en av ÅHS tre ortopeder.
Förra veckan berättade Nya Åland om privata läkarstationen Medimar där man sedan våren utfört drygt hundra operationer, mest titthålsoperationer i knäled.
Sedan ett drygt år tillbaka jobbar ortopederna Arne Lundberg och Eva Samnegård på ÅHS. Också Johnny Nordman ingår i ortopedteamet.
Innan Arne Lundberg och Eva Samnegård kom var kön lång till den offentliga ortopediska vården. Nu har man tillsammans tagit hand om de väntande så att kön i dag är väsentligt kortare.
I fjol väntade uppemot 500 patienter med remiss på en ortopedtid. I dag är man nere i 110 patienter. Nöjd blir man först när antalet remitterade patienter är färre än hundra.
– Då först kan vi göra bra prioriteringar.


Onödiga operationer
Det gäller alltså fall där ingrepp behövs. Så är det i långt ifrån alla fall, konstaterar Arne Lundberg.
I Sverige har man gått ut på bred front och med stöd av evidensbaserad kunskap slagit fast att många ortopediska titthålsoperationer görs i onödan. Det kan handla om upp till 10.000 ingrepp per år som görs utan att de egentligen behövs.
I Sverige är man numera rätt bra informerade om detta, säger han.
– Men på Åland har samma markberedning inte gjorts. Patienterna här har ibland förväntningar på att man kan fixa det som krånglar med en enkel åtgärd och att lösningen är kirurgisk. Det är det som förväntas av oss.
På 1970-talet när Arne Lundberg inledde sin ortopediska bana fanns det ganska lite evidensbaserad (vetenskapligt bevisad och beprövad) kirurgi. I dag har man kunskap om vad som fungerar och vad som inte gör det i olika fall.
– Vi ortopeder opererar i särklass mest för att förbättra livskvaliteten för våra patienter – det handlar sällan om dödliga tillstånd för vår del. Men vi måste hela tiden vara uppmärksamma så att vi inte opererar i onödan.
Läs mer i måndagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax