DELA

Oro över framtiden på ÅHS geriatriska klinik

Närvårdarna och sjukskötarna på ÅHS geriatriska klinik är djupt oroade över framtiden.
– Vem ska sköta grundvården och andra viktiga uppgifter när nästan 20 närvårdare måste sluta sista februari, frågar de sig.
Nya Åland har intervjuat Gunilla Wikholm-Eriksson, sedan mer än tio år tillbaka primärskötare på det som tidigare var Gullåsen.
Hon har arbetat på tillfälliga förordnanden på Gullåsen ända sedan 1987. Sedan 2002 har hennes förordnanden gällt allt från några till åtta månader. Bara en gång har arbetsförhållandet varat längre.
– Det var när jag hade ett vikariat på ett år.

Förnyas inte
Nu har hon och ett 15-tal andra närvårdare på geriatriska kliniken fått beskedet att deras förordnanden inte kommer att förnyas efter den sista februari. Själv jobbar hon ännu en tid, tar sedan ut vintersemester och avbryter sitt förordnande. Så har också flera andra gjort.
Hon är orolig över hur det kommer att gå när närvårdarna blir färre och sjukskötarna enligt planen ska bli fler. Farhågan är att tiden inte kommer att räcka till även om antalet patienter har minskat.
– Vem ska sköta grundvården av patienterna? Vem ska mata dem som behöver det, tvätta deras kläder, duscha dem, bädda och diska? Vem ska sitta med döende patienter och vem ska svara på anhörigas frågor? Ur etisk synpunkt är det fel att lämna en människa att dö ensam, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre