DELA

Oro inför Gustav Vasa-dagar

Eldsjälen bakom Gustav Vasa-dagarna, Tor Kudinoff, känner oro för att årets upplaga av arrangemanget inte ska bli av.
– Jag har inte fått svar på ansökningar från landskapet ännu och planeringstiden håller på och löper ut, säger han.
Men från Museibyrån kommer lugnande svar.
– Det finns många frågor att ta ställning till här, men själva Gustav Vasa-dagarna behöver ingen oroa sig för, säger byråchef Viveka Löndahl.
Med annat, än själva Gustav Vasa-dagarna, syftar Viveka Löndahl bland annat på föreningen Gustav Vasas vänners ansökan om att få bygga bodar i 1500-tals stil på området bredvid Kastelholms slott. Det handlar om tre större byggnader som skulle byggas ovanpå marken, med flata stenar som grund.
– De skulle vara en handelsbod, och en smedjebod och en restaurang. Bodarna skulle ju givetvis få användas av andra och föreningar, säger Tor Kudinoff, som ser bodarna som en kulturhistorisk satsning.
Han börjar känna uppgivenhet över att inte få svar på sina ansökningar som lämnats till landskapsregeringen.
Ansökan, där företaget Aqualandia ab står som avsändare, om att använda slottsområdet för evenemanget har registrerats hos landskapet den 18 december 2006.
Anhållan om att bygga bodar, med Gustav Vasas vänner som avsändare, har registrerats den 21 november. Den allmänna regeln säger att landskapet har upp till tre månader på sig att behandla och svara på en ansökan.

Unikt och komplicerat
Museibyråns chef Viveka Löndahl betonar att detta är ett komplicerat ärende, med många olika ansökningar och aspekter att ta ställning till, och som fortfarande är under behandling.
Redan arrangemangets placering gör det unikt.
– Kulturmiljön är en av de värdefullaste på Åland. Man måste diskutera hur pass mycket slitage det tål och så vidare, säger Viveka Löndahl.
Tor Kudinoff säger att han förstår att man måste värna om kulturarvet
– Men man måste får göra något också. Det här är ett arrangemang som hela Åland har nytta av. Jag brukar hålla ut och vill inte gnälla, men det känns så tungrott. Och inte kan jag boka något eftersom jag inte ha något avtal skrivet. Det behövs lång planeringstid för ett arrangemang som det här, säger han.

Värdefull evenemang
Men enligt Viveka Löndahl behöver ingen oroa sig för att de inte ska få ordna några Gustav Vasa-dagar sommaren 2007.
– Det arrangemang som varit hittills anser vi att är väldigt värdefullt och de behöver inte oroa sig för att inte få tillstånd för det, de torde även ha fått ett förhandsbesked. Men det här med bodarna måste vi diskutera mera, säger Viveka Löndahl, och tillägger att man enligt tidigare avtal ska hålla utvärderande möten efter varje år.
Gustav Vasa-dagarna har hållits tre år invid Kastelholms slott. Ifjol hade evenemanget cirka 4.500 besökare.

ANNA BJÖRKROOS

redaktion@nyan.ax