DELA

Örjans fick utlåtande om stiftelses plikter

När man sitter i sjökvarterets styrelse ska man vara lojal mot sjökvarteret.
Det säger Jerker Örjans efter debatten och omröstningen om tomten där sjökvarterets museum står. Och han hänvisar till ett färskt utlåtande från Patent- och registerstyrelsen i Finland.
Stadsstyrelsens önskan var att tomten skulle överlåtas till företagaren Maria Karlström som driver butiken Guldviva i en annan byggnad i Sjökvarteret. Och det var ett önskemål som som Jerker Örjans vägrade godkänna.
Beslutet att inte ställa museitomten till Guldvivas förfogande togs av en oenig styrelse.
– Det var nästan en chock att vi bara var en röst från att förlora vårt museum, säger Jerker Örjans.
Han vände sig till Patent- och registerstyrelsen för att få ett utlåtande om vad som gäller om ett ”direktiv” från staden går mot Sjökvarterets intressen.
I svaret står bland annat:
”I stiftelseärenden är styrelsemedlemmarna förpliktigade av lojalitetsprincipen endast gentemot stiftelsen”.
– Man kan inte sitta på två stolar, säger Jerker Örjans. (pd)