DELA

”Orimligt alltid kräva någon som kan svenska”

”Det står ingenting i lagen att det är förbjudet att använda sitt sunda förnuft” skrev lagtingsledamot Jörgen Pettersson (C) i en insändare angående polismyndighetens språk i går.
Vad menar du med sunt förnuft i just den här frågan?
– Jag menar precis vad jag skriver, att man måste använda sunt förnuft i kontakter med omvärlden. Det är förstås inte sunt förnuft att vår polismästare ska ha en tolk för ett språk han kan. Det här handlar om att kunna språk och det är galet att Åland skuldbeläggs i den här frågan.
Har fokus hamnat fel?
– Absolut. Det är ju Finland som brister om det tvåspråkiga landet i praktiken är enspråkigt. Att bevara självstyrelsen och svenska språket var ju själva villkoret till att Finland fick Åland 1921. Därför är det synd att debatten blir så explosiv här hemma. Polisväsendet är ganska komplext och det handlar ofta om skarpa lägen, alla förstår att det är ett orimligt krav att alltid kräva fram någon som kan svenska.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist