DELA

Organdonation i ÅF:s budgetmotion

Låt ålänningar som vill bli organdonatorer anmäla sitt intresse via skattedeklarationen.
Det föreslår Ålands framtid i en budgetmotion.
Det är svårt att lägga detaljerade motioner på basen av det förslag som landskapsregeringen presenterat, tycker lagtingsledamoten Anders Eriksson.
Budgetförslaget är svårläst och han saknar förtydligande tabeller som fanns med tidigare år.
Partiet ser i alla fall en röd tråd och det är att regeringen vill satsa pengar på landskapets projekt i stället för det privata näringslivet.
Ålands framtid vill styra om bidragen till medborgare, näringsliv och kommuner. Ett sätt är att återinföra det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen. Det skulle motsvara två procent av förvärvsinkomsten efter andra avdrag, men före grundavdraget. Partiet föreslår att landskapet reserverar 2,1 miljoner för att kompensera kommunerna för skattebortfallet.
Några motioner sticker ut. Ålänningar skulle kunna använda skattedeklarationerna för att anmäla att de vill bli organdonatorer. Ålands framtid föreslår att landskapet utreder om det är möjligt.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom