DELA

Ord och inga knytnävar

Ord i stället för knytnävar på alla nivåer och områden.
Det är huvudbudskapet i medlarproffset Eleonore Linds föreläsning.
Eleonore Lind anlitas ofta som föreläsare och kursledare när det gäller konflikthantering i skolan, på jobbet, mellan grannar och på alla möjliga andra arenor där människor har svårt att komma överens.
I går föreläste hon för åländska åhörare inbjuden av Medlingsbyrån på Åland. Av publiktillströmningen att döma verkar det finnas många konflikter också här – hela Ålands hotell- och restaurangskolas auditorium var fyllt till sista plats av intresserade.
I grunden handlar all medling om att en utomstående bemödar sig om att lyssna på parterna och vad de har att berätta. Inte att komma med förslag till färdiga lösningar utan få parterna själva sätta ord på vad de tycker.
– Man måste ge det tid, och det är svårt i vår lösningsfokuserade tid. Dessutom måste man som medlare stå ut med lidandet och smärtan när man skulle vilja lösa konflikten.
Gammaldags moralprinciper som att ta hänsyn, visa lojalitet och solidaritet och att samarbeta har delvis hamnat på undantag i dag och det har följder för hur samhället mår, säger Eleonore Lind.
– När vi senare tänker tillbaka på den tid vi lever nu så blir det här med jag, jag, jag väldigt påtagligt. Det vi ser nu är en enorm ökning av ärenden där till exempel föräldrar är intresserade av att få det som de själva vill.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre