DELA

Oppositionen vill satsa på äldrevården

Det är omänskligt att flytta gamla människor för bara ett år.
Inbesparingarna är enbart budgetkosmetik, det man sparar i ena ändan kostar extra i den andra.
Bland annat det hävdade Fredrik Karlström (Ob) och Barbro Sundback (S), som båda motsatte sig stängningen av långvårdsavdelningen Övergårds, när budgeten debatterades i lagtinget i går. Det handlar om en direkt inbesparing på 600.000 euro, men också att ÅHS har 12 platser mindre än förut för rehabilitering av gamla.
Patienterna har redan en gång flyttats från Gullåsen till Grelsby och skall nu bort därifrån om budgeten godkänns på den punkten.
Både Karlström och Sundback ansåg att patienterna borde få vara kvar på Grelsby sjukhus tills hela sjukhuset stängs 2011 och flyttas till den nya psykiatrienheten intill sjukhuset i Mariehamn. Då står också nya Trobergshemmet klart och kan ta emot så kallade klinikfärdiga patienter.
– Ett sätt att mäta ett samhälles utveckling och levnadsstandard är att se hur de äldre tas om hand, sade Karlström, som var redo att betala 600.000 för att Övergårds i Grelsby kunde hållas öppet tills patienterna tryggt kan flyttas över till vård eller omsorg i sina respektive hemkommuner.


Förstår ingenting
Jan Salmén (C) undrade varför man gjorde kopplingen till Trobergshemmet, som ju är kommunalt, medan Gullåsen hör till ÅHS.
– Jag förstår ingenting.
Han försökte med det antyda att många av de gamla som nu tas om hand av ÅHS i Grelsby egentligen är stadens ansvar. Han förklarade att patienterna gärna får vara kvar i Grelsby, men kommunerna måste ta sitt ansvar, underförstått betala vad det kostar.
– De som är på ÅHSs sjukplatser ansvarar läkarna och ÅHSs styrelse för, replikerade Sundback.
– De skall nu pressas in på rehabiliteringsplatser och då minskar antalet platser för andra patienter.


Geriatriskt sjukhus
I anslutning till budgetbetänkandet finns ett utlåtande från social- och miljöutskottet, där det föreslås att beslutet nu tas om att Gullåsen utvecklas till ett geriatriskt sjukhus. Man vill också ha en tidsplan för detta. Finansutskottet har enhälligt omfattat förslaget, som uppenbarligen också blir lagtingets beslut.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax