DELA

Oppositionen vill höja hemvårdsstödet

LAGTINGET. Bättre villkor för bland annat familjer med flerbarnsfödslar, barn med särskilda behov och egenföretagare med barn finns med i det förslag till ny hemvårdslag som diskuterades i lagtinget i går.
En nästan enig opposition ville också ha en höjning av hemvårdsstödet.
Det nya lagförslaget för hemvårdsstöd förbättrar villkoren för föräldrar med flerbarnsfödslar och adoptivföräldrar, den möjliggör överföring av sociala förmåner för barn som flyttar mellan EU-länder, och ger möjlighet till partiellt hemvårdsstöd för egenföretagare. Förslaget innehåller också ändringar beträffande barn med särskilda behov.
– Detta är bara en komplettering. Arbetet med en totalrevidering av lagen om stöd för vård av barn i hemmet inleds i höst, sade Katrin Sjögren (Lib) när hon presenterade förslaget i lagtinget i går.

Vill höja hemvårdsstödet
Gun-Mari Lindholm (Ob) konstaterade att detta är ett bra sätt att uppmuntra föräldrar att vara hemma med sina barn under tre år.
– Men nivån på hemvårdsstödet är för låg. 390 euro i månaden gör det inte till ett alternativ till barnomsorg. Vem kan vara hemma med 390 euro i månanden som ett alternativ till arbetslivet?
I en lagmotion som oppositionen med Lindholm som första undertecknare lämnat in förslår man att hemvårdsstödet indexjusteras och höjs från 390 till 500 euro och att tilläggsdelen betalas ut till dem som har under 950 euro i skattepliktiga månadsinkomster i stället för nuvarande 777 euro.
Lindholm jämför lagtingsarvodet med hemvårdsstödet. Om arvodet varit 390 euro i månaden det år hemvårdsstödet slogs fast, skulle lagtingsarvodet på grund av olika indexhöjningar och -justeringar nu vara uppe i 487 euro.
– Det har vi själva varit med och höjt, men vi är inte beredda att höja hemvårdsstödet i samma grad.
Danne Sundman (Ob) undrade om det var rätt att kommunen lurar sina invånare på pengar.
– En barnomsorgsplats i Lemland kostar 1.280 euro medan hemvårdsstödet för samma arbete är 390 euro. Det är att utnyttja sin monopol.

Dyr lagmotion
Jörgen Strand (FS) har som enda medlem av oppositionen inte undertecknat lagmotionen.
– Jag kan tänka mig att höja, men då måste man se på helheten.
Strand hade önskat att man sett på både kostnaderna för barnomsorgen och hemvårdsstöden samtidigt. Han ansåg också att ett höjt hemvårdsstöd lockar bort folk från arbetslivet.
– Det behövs folks som jobbar. Det är oansvarigt att kasta fram ett så här kostnadsdrivande förslag. Om flera blir hemma ökar det kostnaderna eftersom barnomsorgen ändå finns.
Ärendet skickade till social-och miljöutskottet för vidare beredning.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax

tfn 528 406

Läs mer i dagens tidning.