DELA

Oppositionen vill ha vindkraftsstöd

LAGTINGET. Ge vindkraften stöd medan det finns liv i den och skapa en fond med PAf-pengar för tillväxt och hållbarhet.
Bland annat det föreslår oppositionen i sina budgetmotioner till lagtinget.
I samband med landskapsregeringen förslag till första tilläggsbudget lämnade oppositionen in budgetmotioner.
Liberalerna lämnade in fyra motioner. Man föreslår att av Pafs kassa på 60–70 miljoner ska 25–30 miljoner sättas i en fond för tillväxt och hållbarhet. Målet för fonden ska vara att skapa arbetsplatser utanför den offentliga sektorn och även skapa tillväxt och hållbarhet i det åländska näringslivet.
Liberalerna föreslår också en lag som gör det möjligt att använda ökningen av klumpsumman till att stöda produktionen av vindkraft eftersom stödet från riket låter vänta på sig.
Ålands framtid har lämnat in en motion om offensivare satsningar för att ta Åland ur den ekonomiska krisen. Man föreslår, liksom Liberalerna, att man ska skapa ett stödsystem för vindkraften.
Man vill också att den offentliga förvaltningen ska sänka sina konsumtionsutgifter med 5 procent och istället satsa pengarna på näringslivets utveckling.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds