DELA

Oppositionen vill ha kvar tvåårsregeln i fornminneslagen

LAGTINGET. Att ta bort tvåårsregel från fornminneslagen blir dyrt ansåg två lagtingsledamöter när landskapregeringens förslag till ändring av fornminneslagen debatterades i lagtinget.
Debatten om fornminnen fortsatte i lagtinget i måndags. Landskapregeringen presenterade sitt ändringsförslag av fornminneslagen där man främst avser ta bort tidsgränsen på hur länge man kan söka ersättning för att man inte får rubba en fornlämning.
– Regeln stressar och forcerar eventuella projekt, sade vicelantrådet Britt Lundberg (C).
Ändringarna gynnar speciellt markägare i fornminnestäta områden påpekade Lundberg. Samtidigt leder det till att färre ärenden behöver hanteras och registreringsprocessen underlättas. På kort sikt ökar inte kostnaderna men på lång sikt kan man inte utesluta att det blir mer kostnader.
– Vi har inget att räkna på eftersom ingen har blivit nekad att rubba fornlämningar och därför inte fått ersättning.


Behåll tvåårsregeln
Anders Eriksson (ÅF) och Danne Sundman (Ob) ville behålla tvåårsregeln.
– Tvåårsregeln är viktig för att man ska kunna gå vidare, sade Eriksson. Självklart blir det ökade kostnader om man inte kan sätta punkt för ärendet.
Sundman var inne på samma linje.
– Man ska ta markägarnas rättigheter i beaktande, men någon måtta får det vara. Ingen ska tjäna på att hitta fornlämningar på sin mark, det ska inte bli en kassako.
Oftast upptäcker man en fornlämning när man börjar exploatera marken och då är det väl tilltaget med en gräns på två år att ansöka om ersättning om man inte får rubba den ansåg Sundman. Den lag som finns fungerar bra också enligt markägare påpekade han.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Nina Smeds