DELA

Oppositionen starkt kritisk

Landskapsregeringens näringspolitik är osynlig och dialogen med näringslivet är i princip obefintlig. Det anser oppositionen.
– Det skulle knappast försämra näringslivet om näringsministern avgick, säger lagtingsledamot Barbro Sundback (S).
Oppositionen presenterade i går sitt spörsmål gällande näringspolitiken på Åland. De anser att de med stort tålamod har sett hur budget efter budget och månad efter månad passerat utan att man sett annat än ökade satsningar på primärnäringarna. Nu vill man att regeringen klargör hur de tänker utveckla sjöfartsnäringen och dess kringnäringar, turism och evenemang och näringsliv.
– Ålands handelskammare, Ålansd turistförbund och Köpmannaföreningen har uttryckt frustration över 24 förlorade månader. De får ingen respons och inga svar på sina frågor om utveckling från regeringen, säger Roger Jansson (Fs).
Mer om kritiken i torsdagens Nya Åland.

TANJA LÖNNQVIST