DELA

Oppositionen ställde regeringen mot väggen

LAGTINGET. Hur och när ska de strukturella förändringarna som skrevs in i årets budget verkställas?
Oppositionen krävde svar av landskapsregeringen i lagtinget på onsdagen och uttryckte sin oro för att inget händer.
Oppositionen oroar sig för huruvida landskapsregeringen faktiskt arbetar med de inbesparingsåtgärder som fastställdes i årets budget. I ett spörsmål i lagtinget ställde man sålunda frågan om hur landskapsregeringen tänkt genomföra de strukturella förändringar som slogs fast i budgeten och när de ska genomföras.
– Vi känner oro att landskapregeringen inte kommer till skott, sade spörsmålets förste undertecknare Johan Ehn (FS).

Ingen exakt tidsplan
Finansminister Mats Perämaa (Lib) svarade att utgångspunkten är den budget som lagtinget godkänt och tolkade spörsmålet som ett stöd för den av lagtinget godkända budgeten. Han valde på att ta fasta på spörsmålets fråga om hur man ska genomföra förändringarna.
– Vi har en processbeskriving och löpande dokument som visar vad som ska göras. Vi följer regelmässigt och systematiskt upp att budgetens skrivningar följs. Den exakta tidsföljden är inte klar, men det är klart att det ska verkställas.
Perämaa hänvisade till ansvariga ministrar för detaljer angående budgetens förverkligande. Både Camilla Gunell (S) och Anders Eriksson (ÅF) reagerade på att finansministern inte kan uttala sig om budgeten mer detaljerat.
– Finansministern är ansvarig med undantar sig ansvaret genom allmänna ordalag och hänvisning till ansvariga ministrar, sade Gunell.

NINA SMEDS