DELA

Oppositionen saknar visioner

Oppositionen sparade på krutet i den inledande budgetdebatten i lagtinget i går. Trots att budgetförslaget fick kritik för att inte se framåt och att dra ner på fel områden sparade man på det tunga artilleriet. Kanske till den avdelningsvisa debatten.
Obunden samlings Danne Sundman var besviken över att landskapsregeringen inte presenterade en valbudget. Med valbudget kan avses en budget som lovar mycket inför regeringens sista år vid makten och som tilltalar eventuella väljare.
Sundman saknar investeringsvilja i budgeten och höll ett långt och mycket kritiskt anförande. Men de konkreta förslagen på ändringar i budgeten sparade han för den senare debatten avdelningsvis.
Barbro Sundback (S) vill att de långsiktiga förändringarna i samhällsstrukturen ska ske snabbt.
– Vi kan inte tveka och vänta, samhället går fort framåt.
Socialdemokraterna anser att strukturen på näringsavdelningen måste förändras. Nu koncentrerar man sig på primärnäringarna medan det är andra branscher som har större betydelse för Åland. Prioriteringarna ligger fel.
Landskapsregeringen får inte godkänt av Frisinnad samverkan på grund av att budgeten inte visar på minskade konsumtionsutgifter.
– Gymnasiereformen kunde göras bättre, nu finns inga tydliga inbesparingsföljder, sade Roger Jansson (FS).
Partiet efterlyser åtgärder där man kan spara in på personalkostnader och även riktlinjer för den så kallade samhällsreformen. Skärgårdstrafiken är visionslös påpekar Roger Jansson. Först ska man ha klart för sig vad man vill, sedan kan man reformera.
– Hur länge ska föreställningen på Cirkus Thörnroos pågå, undrade Anders Eriksson (ÅF) och syftade på trafikavdelningens fortsatta behov av en stor del av budgeten efter problem med tjärasfalt och m/s Skarven.
Anders Eriksson ansåg att det inte förs någon ansvarsfull finanspolitik i landskapet för tillfället och att man bara följer klumpsummans upp- och nedgångar utan att försöka göra upp långsiktiga planer.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds