DELA

Oppositionen med på privatisering

Både liberalerna och Ålands Framtid ställer sig positiva till driftprivatiseringen, men menar att det finns frågetecken kring hur det ska gå att spara så mycket.
Ålands Framtid är positiva till att driftprivatiseringen nu kommer vidare i och med avtalet för Norra linjen.
– Vi har ställt oss positiva till att hitta alla vägar för att spara pengar. Det är bra att landskapsregeringen, äntligen får man säga, gör framsteg i den här frågan, säger partiledare för Ålands Framtid Axel Jonsson
– Sedan är det för tidigt att uttala sig om just det här kommer att fungera bra eller dåligt. Det är en berättigad fråga varför man inte kunde göra den här stora besparingen tidigare, säger Axel Jonsson.
Liberalernas partiledare Katrin Sjögren var med och tog principbeslutet om privatiseringar i skärgårdstrafiken.
– Vi var med i förra landskapsregeringen och fattade beslutat att privatiseringar är okej om det blir minst tolv procent billigare. Det vi däremot är kritiska kring är att man bjuder ut linjerna med dubbel långrutt och cementerar det systemet, säger Katrin Sjögren.
Sedan menar Katrin Sjögren också att det finns vissa frågetecken kring hur det ska gå att spara en miljon euro på årsbasis samtidigt som personalen får vara kvar.
– Men vi lär få se fram över hur det ska gå, säger Katrin Sjögren.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson