DELA

Oppositionen har lämnat in 48 motioner

LAGTINGET. Nu får oppositionen säga sitt genom de 48 hemställningsmotioner som lagtinget ska ta ställning till.
En minskning av lagtingsledamöternas antal och utbildning av ekofrisörer är bara två av förslagen.
Hela 48 hemställningsmotioner lämnades in till lagtinget inom utsatt tid. Motionerna handlar om allt från åtgärder mot ungdomsarbetslösheten till färre ledamöter i lagtinget. Fredrik Karlström (Ob) vill minska antalet ledamöter i lagtinget med 10, det vill säga från nuvarande 30 till 20.
Han motiverar sitt förslag med att Lissabon-fördraget förskjutit makten från lagtinget till Bryssel. Eftersom lagtinget inte har den reella makten behövs inte heller lika många beslutsfattare i lagtinget.
– När sedan självstyrelsen utvecklas, till exempel med egen beskattning, kan antalet ökas igen, skriver Karlström.

Frisörer och flagg
Ålands socialdemokrater vill ha en tilläggsexamen i ekologisk hårvård. En sådan finns redan i riket.
– Åländska ekofrisörer är ett givet inslag om man eftersträvar en hållbar utveckling och vill profilera Åland som den gröna ön i det blåa havet, skriver man i sin hemställningsmotion.
Anders Eriksson (ÅF) vill ha ett årligt ungdomsparlament för gymnasieelever och en varningsflagga på kanoter och kajaker som ska skydda dem mot snabbgående båtar.
Här listas alla inkomna motioner.
Läs mer om motionerna i fredagens Nya Åland!

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax