DELA

Oppositionen fruktar ökat underskott

LAGTINGET. Om det ackumulerade underskottet fortsätter öka har nästa lagting 50 miljoner i underskott. Det är dags att sluta glädjas över landskapets ekonomi anser oppositionen.
Lågkonjunkturen kom snabbt till Åland och nu kan man sakta börja arbeta sig upp från botten. Den bilden gav landskapsregeringen när man siade om framtiden i årets första tilläggsbudget. Men oppositionen ville inte lyssna på det örat.
– Tror inte landskapsregeringen på sina egna strukturförändringar när ni visar att det ackumulerade underskottet ökar? frågade Roger Jansson (FS).
Han vill inte glädjas med landskapsregeringen över utfallet av budgeten 2009.
– Besparingarna är små 2009. Men det blir värre.
– De facto gick verksamheten back 2009, sade Anders Eriksson (ÅF). Men det skulle vara intressant om man kunde se hur utvecklingen går om vi hade egen beskattning.


Otålig Ehn
– Nu börjar jag bli otålig, sade Johan Ehn (FS). När ser vi strukturförändringarnas effekt? När ser vi det i siffror?
Danne Sundman (Ob) såg heller ingen orsak till att glädjas åt att fjolårets underskott inte blev så stort som man befarat.
– Vi får inte glädjas åt att vi gick 17 miljoner back.
Att verksamhetens kostnader i tilläggsbudgeten minskar med 5,5 miljoner grumlas av att avräkningsbeloppet, det vill säga klumpsumman, sjönk med dryga 37 miljoner från den beräknade summan.
– När det nya lagtinget kommer på jobb år 2011 är det ackumulerade underskottet nästan 50 miljoner euro.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax