DELA

Oppositionen efterlyser lagstiftning

Valtaktikering och ett svagt beslut utan lagstiftning, lyder oppositionens dom över jordförvärvsavgörandet.
Som vi berättade på hemsidan i går beslöt landskapsregeringen efter omröstning att genomföra en ändring av praxis när det gäller jordförvärvstillstånd.
Ändringen innebär att jordförvärvstillstånd hädanefter beviljas för fast boende även då den aktuella marken gränsar till vatten. Förutsättningen är att marken ligger på ett av kommunen planerat område.
Oppositionspartierna är eniga om en sak: det här skulle ha beretts och beslutats som en lag, inte som en förordning.
Obunden samlings partiledare Gun-Mari Lindholm är positivt inställd i sak, och är belåten med att resultatet är i enlighet med den obundna linjen.
– Det här är helt i enlighet med våra åsikter och förslag, de har lyssnat och lärt och kommer att göra som vi tycker, säger Lindholm.

Socialdemokratisk tvekan
Camilla Gunell, partiledare för Socialdemokraterna, håller med Lindholm om behandlandet men påpekar att också sakfrågan är komplicerad.
– Man måste diskutera om det inte är viktigt att ha en strandremsa som allmänning. Alla de som inte äger tomter ska också ha möjlighet att bada och njuta av naturen. Det är en helhetsbedömning där man bättre måste använda planeringsinstrumenten, säger Gunell.
Moderaternas Johan Ehn undrar som de andra oppositionsledarna varför beslutet har tagit så lång tid.
– Det viktiga för oss är att de som vill flytta in till Åland kan sätta ned sina bopålar. Regeringspartierna har ett ansvar för att det här inte gjorts tidigare. Det fanns en i princip enig parlamentarisk kommitté som jag själv var med i, säger Ehn.

Valtaktik
Camilla Gunell skräder inte orden när det gäller tidpunkten för beslutet.
– Det är valtaktik från båda partierna. Det som handlar om självstyrelsen och dess fundament är väldigt känsliga frågor. Det är så viktigt att fyra personer inte ska kunna förändra läget, även om de råkar vara ministrar, säger Gunell.
Gun-Mari Lindholm är mer försiktig, men undrar också över närheten till valet.
– Man kan ju undra vad som är avsikten med att sitta och panta på det. Vad är det man väntat på när man ändå inte är enhälliga? Det här är viktigt för dem som ska planera sitt boende. Vi får säga att vi vann den här rundan, säger Lindholm.
Nyan har sökt Ålands framtids partiledare Anders Eriksson för en kommentar utan att lyckas nå honom.

Erik Hallstensson