DELA

Opposition misstänker riktad resursbrist

LAGTINGET. Har landskapsregeringen med flit gett alltför lite resurser åt landskapsrevisorerna och interna revisionsbyrån för att slippa granskning?
Den bredsidan levererade oppositionen i lagtinget i går.
Finansutskottets betänkande om landskapsrevisorernas berättelse från 2009 var uppe till debatt. Dagen inleddes med att utskottets ordförande Jan-Erik Mattsson (C) läste högt ur landskapsrevisorernas redogörelse och berättade att utskottet höll med i princip om allt utan att ha gått desto djupare in i någon fråga.
Det mest eldfängda ämnet var själva förutsättningen för både landskapsrevisorer och interna revisionsbyrån att göra sitt jobb. Roger Jansson (FS), Camilla Gunell (S), Danne Sundman (Ob) och andra oppositionspolitiker luftade sin frustration över att demokratins grundpelare – eller som Danne Sundman sa när han citerade en tidigare talare ”grunden för pudelns kärna” – inte fungerar så som den borde. Utan granskning förrycks grunden för demokratin, hävdade de.
Flera oppositionspolitiker gick ännu längre och tyckte att man måste börja misstänka att landskapsregeringen inte vill bli granskad och att man därför stängt plånboken.
Finansminister Mats Perämaa (Lib), som var ensam minister i plenisalen under större delen av debatten, tog avstånd från det han kallade för misstänkliggörande av landskapsregeringen. Och att som Danne Sundman indirekt anklaga landskapsregeringen för korruption var svagt, tyckte han.
– Vi har problem med resurserna för landskapsrevisorerna och interna revisionen. Lyckosamt nog ska vi upphandla tjänster så att vi får jobbet gjort. Vi har ett fast grepp om frågan. Den kommer att sluta bra, lovade han på stående fot.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre