DELA

Öppet möte om allemansrätten

Nu bjuder landskapsregeringen in allmänheten att tycka till om den åländska allemansrätten.
Under den gångna sommaren har allemansrätten, vilka rättigheter och skyldigheter som egentligen finns och hur lagstiftningen ska tolkas, åter varit på tapeten.
I somras sade Fredrik Karlström (Ob), näringsminister med ansvar för turism, att den åländska allemansrätten kunde moderniseras och att det var en fråga som landskapsregeringen principiellt borde titta på.
– Vi har satt igång en diskussion i landskapsregeringen och det kommer att komma ett förslag, men något mer konkret kan jag inte säga nu, sade Karlström i Nya Åland den 7 juli i år.
Nästa vecka hålls ett öppet diskussionsmöte om tolkningen av allemansrätten.Under mötet lyfts bland annat frågan om övernattning utan markägarens tillstånd.
– Allemansrätten bygger på tolkningar av befintlig lagstning och det gör att det inte alltid är lätt att säga vad som gäller, det förändras ju dessutom över tid, säger byråchef Helena Blomqvist, som berättar att mötet är öppet för alla, både markägare och övriga.
– Vi ser gärna att alla som är intresserade i frågan kommer, vi vill ha en så bred diskussion som möjligt.
Mötet hålls på tisdag, den 25 september, klockan 19 i lagtingets auditorium.

Anna Björkroos