DELA

Öppen konflikt i polishuset

Kriminalchef Olof Lindqvist riktar hård kritik mot polismästaren Camilla Hägglund i en skrivelse till landskapsregeringen.
– Polismästaren ljuger, skriver Lindqvist bland annat.
24 juni kom ett ärende under rubriken ”Klagomål över polismästarens agerande” in till landskapsregeringen. Skrivelsen är undertecknad kriminalchef Olof Lindqvist, som under två punkter anklagar polismästare Camilla Hägglund för att missköta sitt arbete.
”Den 23 mars 2010 hade vi ett ledningsgruppsmöte där vi kom överens om hur vi använder resurserna sommaren 2010. Vi kom då överens om att eventuell brotts- och andra anmälningar som vi inte hinner utreda under sommaren läggs i balans till hösten.” står det i början av punkt 1.
Lindqvist skriver att hela polismyndighetens polispersonal ska delta i arbetet för att polismyndigheten ännu en gång inte skall försättas i den situationen att stora eftersläp blir påföljden.


Frågan bordlades
Ett polismästarbeslut angående överenskommelsen om resursanvändning och eventuella balanser väntades komma in. 26 mars kom beslutet.
Där fattades det som ledningsgruppen var överens om vad gäller eventuella balanser, vilket påpekades för polismästaren, fortsätter Lindqvist.
Frågan togs upp under ledningsgruppens nästa möte den 7 maj, men gavs inget egentligt svar. Frågan var inte heller protokollförd. Den 2 juni togs frågan upp på nytt.
”Men efter en väldigt kort diskussion, om ens det, bordlades den av polismästaren till nästa möte.” Protokoll fördes.


Ilsket svar
När Lindqvist efter nästa möte 16 juni läste igenom protokollet kunde han konstatera att polismästaren antecknat att utredningarna som blir på hög efter sommaren är hela polisavdelningens ansvar och att ett helhetsgrepp skall tas för att arbeta undan dem.
Han påpekade för Hägglund att hon vid förra mötet bordlagt frågan, och fick enligt Lindqvist ett ilsket svar.
”Hon uttryckte också att om personalen skulle ägna tiden åt utredningsarbetet och inte åt att älta bland annat. denna fråga så skulle det inte finnas några högar.”
”Efter mötet kontrollerade jag saken i de tidigare protokollen, vilket var ett från den 7 maj, men något beslut fanns inte. Jag kunde konstatera att polismästaren ljuger.”


Orkar inte längre
Punkt två handlar gäller befälsberedskapen som ansvaras en vecka i taget av polismyndighetens befäl och polismästaren. Under midsommarhelgen fick Lindqvist, vars beredskap sträckte sig till fredagen den 25 juni, fick till svar av polismästaren att hon påbörjar sin beredskap redan på torsdagen.
Lindqvist blev ”förvånad” och ”tagen på sängen”. Efter att frågan runnit ut i sanden och Lindqvist meddelat vakthavande att han skulle ha beredskap från 18-25 juni, ringde Hägglund.
”Jag svarade då att vi kör väl som vanligt. Jag fick då till svar att av en ilsken polismästare: Om hon inte får beredskap från torsdag så får jag ha beredskapen hela midsommarhelgen. Jag svarade då henne att detta är ju frågan om utpressning.”
Lindqvist tillägger i sin skrivelse att detta endast är en del av allt som förekommer i polismyndigheten.
”Jag orkar inte längre med allt detta och jag är inte ensam. Landskapsregeringen torde vara väl medveten om ”tillståndet med polismyndigheten” och har ett ansvar som arbetsgivare. Ta detta ansvar!”
Nya Åland försöket förgäves få kontakt med både Lindqvist och Hägglund under gårdagen, men möttes av telefonsvarare. Både Lindqvist och Hägglund är på semester.

Cecilia Lindvall

cecilia.lindvall@nyan.ax