DELA

Operation på nätet för barn

På internetadressen http://barnens.ahs.ax hittar man numera hemsidan ”Min operation”.
I går var det premiärvisning för hemsidan med information och tillhörande bildspel med ljud som riktar sig till barn som skall opereras eller undersökas i narkos vid sjukhuset.
– Materialet är tänkt att användas som förberedelse inför operation. Barn har rätt att få veta vad som skall hända på sjukhuset, framhåller sjukskötare Erika Wiklund vid Barn- och ungdomskliniken.
Hon beskriver ”Min operation” så här:
”Hemsidan består av både ett ljud- och bildspel och riktar sig till barn i tidig skolålder men det finns även information i skriven form för ungdomar och anhöriga.
Bildspelet kan ses som en helhet eller i olika sektioner. Totalt är det fem sektioner.
Första sektionen är dagen innan operationen då man träffar narkosläkaren på sjukhuset. Sektion två är operationsdagens morgon då man kommer till barn- och ungdomsavdelningen och får träffa sin sköterska för dagen.
Sektion tre är då barnet är på väg till operationen tillsammans med en förälder. Fjärde sektionen utspelar sig i själva operationssalen.
Femte och sista sektionen är efter operationen då man vaknar på uppvaket och kommer tillbaka till avdelningen och slutligen får åka hem. Under respektive sektion finns skriftlig information. Den skriftliga informationen kan man även skriva ut i sin helhet.”
Wiklund och vikarierande lekterapeuten Hillemari Strandfält står bakom sidan.