DELA

Onormalt mycket regn i september

September 2011 blev varm och blöt.
Det visar de mätningar som har gjorts vid Ålands försöksstation i Jomala.
Enligt försöksstationens preliminära siffror var medeltemperaturen på två meters höjd plus 13,1 grader. Jämför man med medeltalet för åren 1972-2000, som är 10,8 grader, betyder det att september i år var hela 2,3 grader varmare än normalt.
Saldot för hela året hittills är också på plus, från januari till september har det varit 0,8 grader varmare än normalt
Den varmaste dagen i Jomala var den 5 september då kvicksilvret klättrade upp till plus 20,9 grader, kallast var det den 18 september med 2,6 grader på två meters höjd och -0,7 grader vid markytan.
Medeltemperaturen vid markytan var 7,2 grader, under två dagar uppmättes frost.

En enda dag
Summan av värmegraderna är över plus 5 grader. Siffran för den 31 september 2011 är 1.532,9 grader, den 31 september 2010 var den 1.405,5 grader.
De preliminära uppgifterna för nederbörden är att det föll 93,8 millimeter i Jomala i september. Det är 26,8 millimeter mera regn än den normala mängden som är 67 millimeter. Mera än den skillnaden, 26,9 millimeter, föll under en enda dag, den 7 september.
Vi hade sammanlagt 17 dygn med regn.
Sedan början av året har det fallit 12,6 millimeter mera nederbörd än normalt.
Avdunstningen var i juni 88 millimeter, i juli 92, i augusti, 69 och i september 34.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax