DELA

Onödigt mycket avfallssortering

Många flerbostadshus och företag har fortfarande skilda kärl för tetror och kartongförpackningar trots att det räcker med ett enda.
– Det här fördyrar avfallshanteringen och ger upphov till onödiga körningar, säger Ingmar Wikman.
Han har en långt förflutet inom avfallsbranschen och var med och startade Ålands renhållning som han också var chef för under många år.
Numera ingår företaget i Transmar och själv är han pensionär och bor i flerbostadshus.
– Jag har frågat renhållningen varför både husbolag och företag har skilda kärl för metall och aluminium som hanteras tillsammans i slutändan. Att ha ett kärl för båda skulle halvera hämtningsintervallen, vilket innebär mindre miljöpåverkan, och kostnaderna skulle bli lägre för husbolagen vilket skulle påverka hyrorna, säger han.
Han har ställt frågan till Ålands renhållning och fått svaret att det är helt ok att blanda metall och aluminium redan i sorteringsstadiet.
– Man kan ytterligare förenkla hanteringen genom att ha bara ett kärl för tetror och livsmedelsförpackningar av kartong eftersom också de blandas ihop när de tas om hand av mottagaren. Då skulle inbesparingen bli ännu större.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre