DELA

Onani nära lekpark var försök till sexuellt utnyttjande av barn

Föräldrar såg en man onanera i närheten av den lekpark i Mariehamn där deras barn lekte. De filmade mannen och polisanmälde.
I går dömde tingsrätten mannen för försök till sexuellt utnyttjande av barn och offentlig kränkning av sedligheten.
Straffet som Ålands tingsrätt utdömt är tre månader villkorligt fängelse med prövotid till maj 2012. Det villkorliga straffet förordas eftersom mannen inte har några tidigare anteckningar i straffregistret.
”Påföljden för sexuellt utnyttjande av barn kan enligt strafflagen endast vara ett fängelsestraff” skriver tingsrätten, som tagit hänsyn till att handlingen stannat på försöksstadiet.
Man konstaterar dock samtidigt att det varit en stor grupp barn som kunde ha utsatts för brottet och att ”förfarandet har varit långvarigt”.


Stod på balkong
Den 70-åriga åländska mannen döms både för försök till sexuellt utnyttjande av barn och för offentlig kränkning av sedligheten för de händelser som har skett mellan hösten 2008 och hösten 2009.
Enligt tingsrätten är det bevisat att mannen dels har onanerat stående på balkonger i huset som ligger inom synhåll från lekparken och dels onanerat i sitt köksfönster och att han genom detta försökt utsätta barn, och även allmänhet, för en sexuell handling.
”Det att inga barn råkat titta upp har varit slumpartat” skriver tingsrätten.


Brott i eget kök
Även då mannen onanerade i sitt eget kök anser tingsrätten att handlingen är straffbar. Detta eftersom han stod helt synlig i fönstret och under förundersökningen erkände mannen att han var medveten om att människor kunde se honom.
”Kräkningen är offentlig, fastän gärningen utförts från en privat bostad, eftersom en obestämd grupp av människor utanför kan bli vittne till gärningen” skriver tingsrätten.


Flera filmer
En del av bevisningen var de två videofilmer som filmades av några föräldrar som såg mannen när han stod ute på balkongen och tog på sig själv, samtidigt som barn lekte inom synhåll.
Som Nya Åland berättade tidigare, från rättegången, upplevde föräldrarna stort obehag och kände oro för sina barn.


Ingen ersättning
En familj anpassade sina arbetstider för att kunna köra och hämta sitt barn till och från skolan. Tingsrätten anser dock att detta verkar främst preventivt, för att skydda barnet mot eventuella kommande brott, och det inte finns några lagliga grunder för ersättning. Rätten anser inte heller att föräldrar eller barn orsakats personskada och därför förkastas ersättningskraven från föräldrarna.
Mannen har medgett att han ”sårat tukt och sedlighet” genom att onanera i sitt kök och genom att blotta sin penis på balkongen. Han bestred dock alla övriga åtalspunkter.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax