DELA

Omstruktureringar har präglat Geta

Samarbetet mellan Finström och Geta har varit huvudfrågan under den senaste mandatperioden. Det menar kommunfullmäktiges ordförande Dan-Johan Dahlblom.
– Vi har genomfört mycket, bland annat har vi slagit ihop byggnadsnämnden och mycket på den sociala sidan. Vi är alltid lite före i Geta och har redan förverkligat mycket av vad alla andra pratar om, säger han inför årets kommunalval.
De senaste fyra åren har inneburit stora omstruktureringar i kommunens byråkrati. Så långt det är möjligt har man valt att slå ihop nämnder. De kommande fyra åren fortsätter på det inslagna spåret, menar Dan-Johan Dahlblom.
– På sikt vill vi förstås sänka skatterna så att det skall bli mer attraktivt att bo här. Den politiska viljan finns för att öka inflyttningen.

Kompetensvinst
Dan-Johan Dahlblom tror inte på att bygga simhallar och innebandyhallar för att öka inflyttningen.
– De kommuner som har förutsättningar för det skall bygga hallarna.
Anledningen till att kommunen gärna utvecklat samarbetet till andra kommuner och fram för allt till Finström, är att man på så sätt hoppas minska kostnaderna.
– Alla gånger har kostnaderna inte minskat, men vi har vunnit kompetens. Dessutom är det enklare att tillsätta tjänsterna då det i allmänhet väcker större intresse att få arbeta heltid och ingå i en större enhet, säger Dan-Johan Dahlblom.
En fråga som samtliga politiker i Geta står bakom är utbyggnaden av Ålands vatten. En annan prioriterad fråga är omsorgen.
– Vi har en mycket bra skola och ett bra daghem med kompetent personal. Barn från Finström får gärna börja i Geta skola.
Intresset har varit svalt från Finströms sida för skolsamarbete. Dan-Johan Dahlblom skulle gärna se ett gemensamt skoldistrikt.
– Det är bara löjligt med kommunrevir.
Om skolan har kapacitet att ta emot fler elever är förhållandena inom åldringsvården den motsatta.
– Vi har utrymmesbrist i åldringsvården och planerar ännu en utbyggnad av omsorgshemmet.
Planerna på sammanslagning med Finström har man lagt på is.
– Eftersom landskapet inte vill gå den vägen och ge bidrag får Geta vara självständigt än ett tag.
Sammantaget är situationen i Geta positiv.
– Vi har det nog ganska bra där ute, säger Dan-Johan Dahlblom som själv ställer upp för omval.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax