DELA

Omstridd passageraravgift debatteras i lagtinget

LAGTINGET Näringsutskottet har behandlat Fredrik Karlströms (Ob) förslag om passageraravgifter för rederierna. Inom kort debatteras utskottsbetänkandet i lagtinget.
– Det här är en fråga som de etablerade politiska etablissemanget bävar för, skriver Karlström på sin blogg.
Flera rederier som anlöper landskapet gör det endast för att ha möjlighet att idka skattefri försäljning. Det skriver Fredrik Karlström i sitt förslag:
– Resandeströmmen går Åland förbi och det landbaserade näringslivet får liten eller ingen fördel av detta, tvärtom så omges landskapet av en skattegräns som är problematisk.
Dessutom så innebär skattesubventionen, enligt Fredrik Karlström, att fartygen konkurrerar med den landbaserade turismen på mycket förmånligare villkor.

Lagrevidering
Fredrik Karlström föreslår att landskapslagen om resandeavgift ska ändras så att en avgift kan tas ut för alla passagerare – det vill säga även de som transiteras via en åländsk hamn.
– För de passagerare som stiger i land och övernattar skulle avgiften avlyftas.
Pengarna som fås in på det här sättet skulle samlas i en fond som finansierar satsningar på landbaserad turism. Investeringar som rederierna gör ”på landbacken” skulle vara avdragsgilla inom resandeavgiftssystemet. På det sättet tror Karlström att rederierna skulle uppmuntras att investera i Åland som destination – och i förlängningen i större utsträckning sälja Åland som resmål och inte bara som hållplats.

Vill förkasta
Näringsutskottet föreslår att motionen ska förkastas. Tack vare skatteundantaget har Åland över 8.000 årliga fartygsanlöp och den föreslagna resandeavgiften kan leda till negativa och direkt oönskade effekter för det åländska samhället, skriver utskottet:
– Till följd av stigande kostnader för bunker och strängare krav på renare bränsle står färjtrafiken inför betydande utmaningar till följd av försämrad lönsamhet. En ytterligare pålaga i form av en ny resandeavgift kunde i detta läge upplevas som en bestraffning och till och med påverka turtätheten till och från landskapet.
Ordföranden Anders Englund (C) har bifogat en avvikande åsikt till betänkandet. Han anser att utskottets motivering är otillräcklig mot bakgrund av ärendets beredning i utskottet.
Det är inte första gången Fredrik Karlström lämnat in samma förslag. 2005 remitterades motionen till näringsutskottet som aldrig gav något betänkande. Ärendet förföll därmed vid nyvalet 2007.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax