DELA

Omstridd korsning mildras betydligt

Korsningen Ålandsvägen-Skillnadsgatan ska byggas om. Beslutet fattades av fullmäktige i tisdags.
Inte heller var majoriteten beredd att bygga om Ålandsvägen enligt planen.
Omröstningen om Ålandsvägens ombyggnad – upphöjt rondellområde i Ålandsplan, upphöjda korsningsområden ända fram till Norragatan, upphöjd mittlinje i körbanan och cykelväg på gatans båda sidor – slutade 21-5.
Fem ledamöter – socialdemokraterna Sten-Erik Abrahamsson, Christian Beijar, Anita Karlsson och Stefan Snellman samt tekniska nämndens ordförande Folke Sjölund (lib) – röstade för att gatan ska byggas om enligt planen. 21 ledamöter röstade för återremiss, bland dem socialdemokraterna Ulla Andersson, Camilla Gunell och Anne-Helena Sjöblom.
Förslaget om återremiss lades av Katrin Sjögren (lib). Förslaget innehöll en kläm – att fullmäktige ska ge stadsstyrelsen i uppdrag att utse en kommitté som tar fram alternativa förslag för Ålandsvägen. Klämmen godkändes enhälligt.
Anne-Helena Sjöblom föreslog att korsningen Ålandsvägen-Skillnadsgatan – som orsakat irritation hos många bilister som upplevt upphöjningen för brant – ska byggas om så att den följer den mjukare modell som skissats upp i planen för korsningarna på Ålandsvägen längre norrut. Förslaget godkändes utan omröstning.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax